Отглеждане

Подготовка на почвата

Действията, които са необходими при засаждане на шафран, са характерните при обработка на почвата. Започва се с дълбока оран. Основната практика е да се оре машинно, но при малки площи стопаните прибягват до обработка на почвата с животни или ръчно. След това почвата се обработва чрез брануване или фрезоване, като земята трябва да се почисти от плевелите. При възможност е препоръчително да се извърши дълбока оран и през есента, предхождаща годината на засаждане.

Засаждане

Обикновено дълбочината на засаждане е от голямо значение за добива на близалца и качеството на шафрана. Луковиците се засаждат на дълбочина от 10 до 15 см. Средната гъстота на засаждане е от 20 до 50 бр. луковици на квадратен метър, в зависимост от земята, с която разполагате и каква почвообработваща техника ще използвате.

 

Има различни схеми на засаждане, като най-използваните са бразди и лехи. При варианта на бразди разстоянието между редовете е 60-70 см, а между луковиците е 8-10 см. Разходната норма е около 20 луковици на квадратен метър. Засаждането в бразди позволява обработката на насажденията и почвата да се извършва с обикновен прикачен инвентар, който е стандартен за междуредово разстояние 60-70 см. При варианта на лехи разстоянието между редовете е 20-25 см, между луковиците 8-10 см, а между лехите 70 см. Нормата е около 40 луковици на квадратен метър. Засаждането на лехи изисква специален инвентар за обработка на луковични култури, също така е подходящо за малки площи и ръчна обработка.

 

Виж схемата за засаждане

Напояване, торене и унищожаване на плевели

В сравнение с други култури шафранът изисква малки количества вода. Изключително устойчив е на суша и лесно се адаптира. Предвид количествата валежи в нашата страна не е необходимо насажденията да се поливат. По изключение в случаите на засушаване преди цъфтеж е по-благоприятно за културата да се извърши напояване.

 

Препоръчително е да се извършва наторяване. Производителите сами преценяват с какво да наторяват насажденията си. Необходимо е да ползвате прегорял оборски тор 1 т/дка или смес от химически торове Азот – Фосфор – Калий 10 кг/дка.

 

Съществуват няколко варианта за справяне с плевелите. Масово плевелите се отстраняват на ръка, а напоследък се прилага и механично отстраняване. След засаждането се препоръчва изкореняване на плевелите, но с повишено внимание, за да не се увредят луковиците. През септември се извършва разкопаване между лехите, за да се аерира почвата и да се отстранят плевелите. По време на пасивния период между юни и август е възможна и употреба на листни хербициди.

Събиране на цветове и отделяне на шафрана

Шафранът цъфти активно за десетина дни около средата на октомври. Обикновено през първите няколко дни се събира 70% от продукцията. Събирането на цветове се извършва ръчно. Цветът се къса в долната част на короната и се събира в малки кошници, за да се избягва натиск.

 

След събирането на цветовете е препоръчително близалцата да се отделят от цветето в същия ден, за да не губят ценните си свойства при престояване. За да се произведе висококачествен шафран е необходимо да се отделя само червената част на трите близалца. Важно е близалцата да не се разделят едно от друго.

Сушене

Сушенето е една от най-важните задачи. Един от вариантите е близалцата да се поставят върху дъски или мрежи и да се сушат на слънце. Предвид дъждовния сезон, и за да не се замърсяват близалцата може да се поставят близо до камина и за около ден са достатъчно сухи. В днешно време най-масово се сушат в електрически сушилни на постоянна температура от 45 градуса. Важно е сухият шафран да се съхранява в херметически затворен съд