Политика на поверителност

Настоящият документ установява правилата, които Фанте Агро ЕООД, ЕИК 203981304, със седалище и адрес на управление с. Трудовец, ул. Христо Ботев №23, прилага спрямо ползвателите на сайта www.fanteagro.com

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Чрез нашия сайт Вие може да бъдете идентифицирани и след въвеждане на лични данни по Ваша преценка и желание във формите за обратна връзка, чрез които Вие отправяте своите запитвания, въпроси и препоръки към нас. За да отговорим на Вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от Вашето изрично съгласие за обработка на посочените лични данни. За тази цел преди изпращане на Вашите съобщения Ви молим да се съгласите с това данните Ви да бъдат обработени за тези цели.

Фанте Агро ЕООД използва изпратените от Вас данни само и единствено с цел да отговори на Вашите съобщения, като например, за да Ви изпрати оферта за продажба. Не изпращаме електронен бюлетин с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не използваме Вашите данни за други цели.

 

СЪХРАНЯВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фанте Агро ЕООД не съхранява предоставените от Вас данни в никакви бази данни или на външни устройства.

Не споделяме, не разкриваме и не продаваме получените от Вас данни на трети лица или компании.

 

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Какво са бисквитките и как ги използваме ще намерите в нашата Политика за използване на бисквитки.

 

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Уебсайтът www.fantegro.com използва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уебсървър, на който се намира. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не с негово фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS може да намерите тук.

 

Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Фанте Агро ЕООД, на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

 

Последна актуализация: 20.02.2019